Aktuellt i april

 

Växtnäring

I april är det lämpligt att ge växterna den första näringsgivan. Detta skall helst ske i samband med ett vårregn, alternativt att man vattnar med en spridare. Man skall inte ge för mycket näring på en gång, utan istället fördela den på tre tillfällen. Den första givan ges i april, den andra i slutet av maj medan den sista näringsgivan bör spridas ut efter midsommar. Man skall dock inte sprida ut näring alltför sent, eftersom växterna då inte hinner avmogna, vilket lätt kan få till följd att de fryser bort.

Träd behöver också näring. Denna tillförs lämpligen genom att man i marken runt stammen med ett spett gör 4-5 hål, ca 20-25 cm djupa, som sedan fylls med en mindre mängd fullgödselmedel. Hålen skall göras lika långt ut från stammen, som ytterdiametern på trädets krona når. Det är nämligen här de fina sugrötterna finns, vilka snabbt kan ta upp näringen.

Om man inte gör hål i marken, utan enbart sprider ut näringen på gräsmattan, så kommer gräset ta upp en stor del av näringen medan trädens rötter knappast kommer att få någonting.

 

Lökväxter

När lökar planteras under hösten är det ofta svårt att veta var tidigare lökar finns. På våren när buskarna är avlövade och perennerna inte hunnit vakna, ser man oftast många tänkbara platser för nya lökar. Ett tips är att markera dessa områden med t.ex. en pinne eller ta ett kort på rabatten. Det är då lättare att se vilka lökar eller färger som saknas.

Många lökväxter mår bra av att planteras isär lite, vilket ofta ger bättre blomning och snabbare utbredning. Både påskliljor och narcisser kan lätt sluta blomma, om de står alltför tätt och inte planteras isär. Är man tillräckligt försiktig, kan lökarna planteras isär då bladen fortfarande är gröna efter blomningen.

Ifall man vill få snödroppar att breda ut sig som en matta, går det t.ex. snabbast om man gräver upp lökarna och försiktigt särar dem från varandra, innan man återplanterar dem.

Ett avstånd på ca 10 cm kan vara lagom. Det ser möjligen lite glest ut till en början, men vänta så får ni se!

Tänk på att även gödsla lökarna. Det är nämligen när dessa är i växt som de tar upp näring inför nästa års blomning.

 

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter