Aktuellt i augusti

 

Sådd av gräsfrö

Om man står i begrepp att så en gräsmatta som skall kunna användas nästa säsong, är det lämpligt att utföra sådden redan i slutet av augusti. Höstsådd innebär nämligen en rad fördelar. Det börjar bl.a. regna mer vid denna tid på året och dessutom blir daggen kraftigare på nätterna. Den högre fuktigheten gör att fröna gror fortare och gräset hinner på så sätt etablera sig bättre inför vintern. En annan fördel är att ogräsfrön inte gror lika lätt på hösten, och konkurrensen blir därmed mindre.

Sår man i stället gräsfrö under försommaren, finns det risk att rotsystemet utvecklas dåligt, vilket kan leda till att gräset lättare torkar bort under de varma sommarmånaderna.

 

Man skall emellertid undvika att sprida ut någon näring i samband med höstsådden. Detta bör istället ske tidigt påföljande vår. Tillför man näring på hösten, fortsätter nämligen gräset att växa och kan då lätt frysa bort under den kalla årstiden.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter