Beskärning

 

Obeskuret äppleträd

Hur ska man beskära ett äppleträd som är 3 år gammalt och obeskuret från första början?

 

Svar: Det är svårt att ge råd hur man skall beskära ett fruktträd när man inte har sett trädet, men vi kan ge några allmänna beskärningstips.
Börja med att bestämma vilka huvudgrenar som skall bilda stommen i trädet. De skall vara jämnt fördelade, så att trädet får en bra balans. Undvik för spetsiga grenvinklar, eftersom dessa kan medföra att grenarna fläks, när trädet börjar bära frukt.
Välj sedan ut en genomgående topp som växer rakt och med god växtkraft.
Klipp bort inåtgående och korsande grenar. Toppa in årsskotten och se till att snittet läggs vid en utåtgående knopp.
Detta är en väldigt allmängiltig beskrivning, men kan förhoppningsvis vara till någon hjälp.

 

Buskbeskärning

Jag bor i en bostadsrätts förening där ingen riktigt tycks veta när och hur buskar och träd skall beskäras. Alla "experter" har nämligen olika åsikter om det är på våren eller hösten som tex Rosenspirea, Spirea eller Ölandstok skall klippas och hur mycket.

 

Svar: Beskärningen utförs under vintermånaderna december-mars. Mindre blomsterbuskar t.ex. Ölandstok och Rosenspirea kan man klippas ner kraftigt (lämna10-15 cm). Då bryter dessa på nytt under våren och får ett jämnare och vackrare växtsätt nästkommande säsong. För mer kraftigt växande buskar t.ex. Schersmin eller Forsythia, är det bättre att glesa ut en antal äldre grenar varje år. På så vis får man en buske med god växtkraft och fin blomning.

 

Risig Rhododendron

Jag har en mycket risig Rhododendron, kan den beskäras för att bli buskigare? I så fall, när och hur?

 

Svar: Det går bra, att efter blomningen skära tillbaka kraftigväxande Rhododendron. Man kan såga ner grenarna ganska kraftigt, då de senare bryter med nya skott. En nackdel är dock, att det tar flera år innan den blir grön och lummig igen. En annan metod, är att man bara klipper in grenarna så pass mycket, att det fortfarande finns gröna blad kvar. På så vis återhämtar sig busken snabbare och den får inte ett så fult utseende.

 

Prydnadskörsbär

Jag planterade våren 2000 ett stort Prydnadskörsbär, Prunus Accolade. Den höll på att slå ut i blom, så jag ville inte planteringsbeskära den och den har tagit sig riktigt fint, höjden är nu ca 4m. Kronan är lite för buskig och delad i en övre och en nedre volym. Den behöver beskäras för att få vackrare form. När ska jag beskära? Hur hårt vågar jag gå fram? Kan jag toppa grenar som jag vill satsa på? Måste jag spara ett toppskott?

 

Svar: Det går att beskära trädet under vintermånaderna. Man bör dock inte beskära trädet, när det har börjat slå ut. Klipp inte grenarna för hårt, då de har svårt att bryta med knoppar som sitter längre in på grenarna. Detta gäller även toppning av grenar, då det oftast bildas blomknoppar på fjolårsgrenarna. När man inte har sett trädet, är det svårt att uttala sig om toppskottet. Allmänt kan sägas, att man skall försöka att bevara trädets naturliga växtform och ha detta som utgångspunkt vid beskärningen.

 

För stor lind

Vi har en stor lind, som är c:a 50 år. Den börjar att bli alltför stor. Går det att beskära den så kronan blir mindre? Hur göra?

 

Svar: Problemet med beskärning av lindar, är att de bildas väldigt mycket vattenskott, under lång tid framåt. Därför är det bättre att göra mindre insatser under flera år. På så vis hinner rotsystemet anpassa sig efter trädkronan, och man får mindre vattenskott.
Allmänt kan man säga att skall man korta in grenar, på görs det på vårvintern. Skall man däremot ta bort vissa grenar, så går det bra att göra det i början av augusti. Då blir det inte så stor chock för trädet och mängden vattenskott minskar.

 

Syrenhäck

Jag undrar om man kan klippa ner en syrenhäck så att den blir mer tät nertill. Och om man kan detta, när ska man i så fall göra det?

 

Svar: Bästa tiden för att klippa ner en syrenhäck är på vårvintern (februari-mars). Om man inte har för bråttom kan man klippa bort hälften av skotten första året och ta andra hälften nästkommande år. Då blir det inte så mycket rotskott som annars kan vara ett problem vid kraftig nerklippning.

 

 

 

 

 

 

 

parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

vattenfilter