Image0028

Image0037

 

Bladlöss

 

Image0029Bladlöss är kanske ett av de skadedjur som man lättast känner igen. Däremot kanske man inte alltid förknippar skadebilden med insekten. Ett exempel är röda vinbär, där bladlössens angrepp ger röda buckliga blad.

 

Under varma och fuktiga somrar förökar sig lössen snabbt. En bladlushona kan även föröka sig utan befruktning (sk jungfrufödsel). Det förekommer t o m att äggen kläcks inne i honan och att avkomman på så sätt föds levande.

 

När lössen samlas i stora kolonier, främst i spetsarna på växtens skott och på unga blad, kan angreppen ge tillväxthämningar. Vissa arter av löss injicerar även ett ämne i växten som medför att bladen kan rulla ihop sig.

 

 

Bladlössen avsöndrar en sockerhaltig vätska (sk honungsdagg), som uppskattas av myror och andra insekter. Denna sockerbeläggning bildar även en god grogrund för sotdaggsvampar, som i sin tur gör att växten får missfärgade blad.

 

Bladlusen har många naturliga fiender som t ex nyckelpigan och dess larver, blomflugelarver, parasitsteklar och nätvingelarver. Det är viktigt och känna till hur dessa ser ut, så att man inte av misstag bekämpar även nyttodjuren.

 

Man kan bl a bekämpa skadedjuren med vanlig såplösning (3-4 matskedar per liter vatten ). Såpan täpper till lusens andningsvägar och kväver den på så sätt. Det är också viktigt att man träffar alla skadedjur. Vid varmt väder kläcks det nämligen snabbt fram nya löss, som då måste bekämpas på nytt. En annan enkel metod som kommer till användning är att spola kallt vatten på lössen, som då tappar fästet och ramlar av. Det finns även många andra knep utöver dessa.

 

Om de mera skonsamma åtgärderna inte har någon verkan, kan man som sista utväg använda de kemiska preparat som finns att tillgå i handeln.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter