Buskar och träd

 

Ullungrönn

Vi har en Ullungrönn som är 3-4 år och har varit fin och utvecklad varje år. I år ser den dock mycket ledsen ut. Bladverket utvecklas inte normalt, utan är ynkligt litet och verkar lite torrt i vissa toppar. Är det någon som har förslag på vad som är fel och förslag till åtgärd. Sjukdom eller näringsbrist eller vad?

Svar: Det är svårt att säga vad det kan bero på när man inte har sett trädet. Kanske har stammen eller rotsystemet blivit skadat, tex av sorkar. Prova att vattna vid torka och gödsla upp jorden, så att trädet har möjlighet att återhämta sig.

 

Trädpion

Har en fråga angående min trädpion som jag köpte och planterade hösten 2000. Det är en rotäkta pion (Paeonea Suffruticosa purple plate. ) som hade 5-6 grenar när jag fick hem den. Den kommer fint på våren men när bladen slagit ut blir de efter ett tag mörkare och vissnar. Nu finns bara en liten gren kvar. Vad kan det vara för fel?

Svar: Kanske kan det vara något fel på växtplatsen. Trädpion grönskar ju tidigt och ev. står den för utsatt. Prova att flytta den till en annan plats i trädgården, som är mer skyddad. Detta går bra att göra i oktober.

 

Flyttning av växter

När är det lämpligast att flytta pioner samt azaleor?

Svar: Pioner flyttas lämpligast då bladen vissnat ner på hösten. Om jordstammen delas skall varje bit ha några ögon var, dvs. knopparna som bildar nästa års skott och bladtillväxt. Plantera ej för djupt. Azalea flyttas också lämpligen på hösten.

 

Hortensia

Har en hortensia i kruka. Vill gärna plantera den i trädgården.

 

Svar: Generellt för hortensior gäller att de vill ha en djup humusrik, gärna torvrik jord med lågt pH-värde. Rosaröda och vita blommor blir blåfärgade vid lågt pH-värde. Detta kan styras med sura gödselmedel som t.ex. kaliumsulfat eller ammoniumnitrat. Gödsla plantorna rikligt på våren. Vattna vid torra perioder. Växtplatsen skall helst vara i halvskugga.

 

Ölandstok

Jag skulle vilja ha ett råd om hur man klipper och sätter sticklingar på en Ölandstok?

 

Svar: Ölandstok blir fina om man klipper ner dem helt under vårvintern. Gamla exemplar kan annars lätt bli risiga. Det vanligaste förökningssättet är att använda örtartade sticklingar (årstillväxten) i juni månad. Buskarna skall vara saftspända (uppvattnade och spänstiga) när sticklingarna tas. Använd inte den yttersta delen av årsskottet, eftersom den är för vek och vissnar lätt. Sticklingarna bör vara 5-10 cm. Tag av de nedersta bladen, eftersom de annars ruttnar lätt när de kommer i kontakt med den blöta jorden. Det är vikigt att luftfuktigheten är hög i början innan rötterna har bildats. I annat fall vissnar sticklingarna lätt. Jordtemperaturen bör ligga runt 20 C för att rotningen skall ske så snabbt som möjligt.

 

Pilkoja, allé

Vi ska plantera pil på min förskola, har tänkt göra en koja och ev. en pilallé.

 

Svar: Om pilen planteras i gräsmatta skall man se till att ha öppen jord runt plantorna. I annat fall tar gräset det vatten som plantorna behöver. Se till att jorden är lucker så att rotningen underlättas. Sätt pilsticklingarna i vatten innan plantering, så att de är ordenligt saftspända. Vattna och gödsla grundligt under etableringsåret.

 

Kopparlönn

Jag vill plantera en kopparlönn på tomten och är osäker på två saker. 1) Jag bor i Uppsala (Zon 3) och undrar om det geografiska läget passar kopparlönnen 2) Trädet skall stå på en plats som i princip är solig större delen av dagen. Tror ni att kopparlönnen kommer att funka eller bör jag se mig om efter ett annat alternativ?

Svar: Det kan nog vara gränsfall om det går att odla kopparlönn i Uppsala, då den helst växer i Zon I-II. Om trädet dock kan planteras på ett lugn och skyddat läge så kan det kanske gå. Man bör dock täcka växten vintertid under de första åren, så att den hinner etablera sig riktigt. Den soliga växtplatsen verkar bra, då det är viktigt med en varm och skyddad växtplats.

 

Bruna blad på Rhododendron

Varför torkar en del blad på Rhododendron?

Svar: Ibland torkar de äldsta bladen på Rhododendron. Eftersom Rhododendron har ganska grunt rotsystem, så är det inte helt ovanligt att vissa blad torkar. Likaså kan de äldsta bladen trilla av pga naturlig åldring.

 

Tjältorka på Rhododendron

Jag har fått tjältorka på mina Rhododendron 'Gumpy', som jag planterade våren 2001. Buskarna är ännu bara ca 50 cm. Några blad längst ner är fortfarande gröna. Den finns även antydan till små skott längs ner. Bladknopparna från i fjol är det fortfarande 'lite' liv i. Kan den repa sig och ge nya skott eller ska jag beskära den och i så fall hur mycket. Jag har vattnat rikligt sedan planteringen. Planterade även Rhododendron 'Percy Wiseman' i våras, som har klarat sig fint i samma rabatt.

 

Svar: Rhododendron kan på soliga växtplatser lätt drabbas av tjältorka på vårvintern. Detta beror på att marken är frusen och hindrar därmed växten att ta upp det vatten, som bladen avdunstar. Om hösten tidigare har varit torr, är det viktigt att vattna upp jorden innan vintern. Om grenarna och bladen har blivit bruna, så går det bra att klippa ner dem, tills man når frisk ved. Rhododendron har en förmåga att bryta på nytt, med vilade knoppar.

 

Risig Rhododendron

Jag har en mycket risig Rhododendron, kan den beskäras för att bli buskigare? I så fall, när och hur?

 

Svar: Det går bra, att efter blomningen skära tillbaka kraftigväxande Rhododendron. Man kan såga ner grenarna ganska kraftigt, då de senare bryter med nya skott. En nackdel är dock, att det tar flera år innan den blir grön och lummig igen. En annan metod, är att man bara klipper in grenarna så pass mycket, att det fortfarande finns gröna blad kvar. På så vis återhämtar sig busken snabbare och den får inte ett så fult utseende.

 

Stor Rhododendron

Vi har en Rhododendron, som står i vägen för en utbyggnad. Den är ca 3,5-4,5m i diameter. Min fråga är: går den att flytta och har den ett stort rotsystem. Hur djupt måste man gräva det nya hålet. Den är ca 30 år gammal.

 

Svar: Det går mycket bra att flytta stora exemplar. Börja med att vattna busken, innan den grävs upp. Detta gör att rotsystemet är vattenmättat och busken får lättare att etablera sig på den nya växtplatsen. Det är svårt att ange ett mått för rotklumpens storlek, men generellt har rhododendron ett samlat rotsystem. Uppskattningsvis bör er rotklump vara ca 1-1,5 meter i diameter. Busken flyttas lättast på en presenning. Om busken är otymplig går det att etableringsbeskära den. Spara inga tappar, utan lägg i sådana fall snittet ovanför en bladknopp. Detta går att genomföra under vår och försommar. Det är viktigt att vattna under hela etableringsåret. Busken skall planteras i samma höjd som den har stått tidigare.

 

Doftschersmin

Jag har en liten doftschersmin som jag inte kan hitta i någon växtbok, och vet inte hur man sköter den.

 

Svar: De växer i de flesta jordar, men det får inte bli för blött på vintern. På sandiga jordar blir tillväxten sämre, och därför behöver buskarna vattnas under säsongen. Under vintern klipps de äldsta grenarna bort och kan därmed lämna plats för nya.

 

Smultronschersmin

Jag har en fråga om min Smultronschersmin buskar som jag har haft i två år dom är stora och fina, men vill ej blomma !

 

Svar: Det tar några år för Smultronschersmin att börja blomma, men sedan blommar de rikligt.

Buskbeskärning

Jag bor i en bostadsrättsförening där ingen riktigt tycks veta när och hur buskar och träd skall beskäras. Alla "experter" har nämligen olika åsikter om det är på våren eller hösten som tex Rosenspirea, spirea eller Ölandstoken skall klippas och hur mycket.

 

Svar: Beskärningen utförs under vintermånaderna december-mars. Mindre blomsterbuskar t.ex. Ölandstokar och Rosenspireor kan man klippa ner till marken (lämna 10-15 cm). Då bryter dessa på nytt under våren och får ett jämnare och vackrare växtsätt nästkommande säsong. För mer kraftigväxande buskar t.ex. Schersmin eller Forsythia, är det bättre att glesa ut en antal äldre grenar varje år. På så vis får man en buske med god växtkraft och fin blomning.

 

Prydnadskörsbär

Jag planterade våren 2000 ett stort Prydnadskörsbär, Prunus Accolade. Den höll på att slå ut i blom, så jag ville inte planteringsbeskära den och den har tagit sig riktigt fint, höjden är nu ca 4m. Kronan är lite för buskig och delad i en övre och en nedre volym. Den behöver beskäras för att få vackrare form. När ska jag beskära? Hur hårt vågar jag gå fram? Kan jag toppa grenar som jag vill satsa på? Måste jag spara ett toppskott?

 

Svar: Det går att beskära trädet under vintermånaderna. Man bör dock inte beskära trädet, när det har börjat slå ut. Klipp inte grenarna för hårt, då de har svårt att bryta med knoppar som sitter längre in på grenarna. Detta gäller även toppning av grenar, då det oftast bildas blomknoppar på fjolårsgrenarna. När man inte har sett trädet, är det svårt att uttala sig om toppskottet. Allmänt kan sägas, att man skall försöka att bevara trädets naturliga växtform och ha detta som utgångspunkt vid beskärningen.

 

Valnötsträd

Har ett stort valnötsträd med mängder av nötter. Hur skördar man nu dessa? Hittar inga böcker om valnötsodling.

 

Svar: Man skall låta nötterna sitta kvar på trädet så länge som möjligt. Ramlar det av några tidigare, så skall man plocka upp dem och lagra dem på en luftig plats. Skall man lagra nötterna under en längre tid, så kan man lägga dem i torr sand.

 

Valnötsträd

Vårt Valnötsträd släppte alla sina "nötter" för några dagar sedan. De är ju inte utvecklade ännu, vet ni varför detta skedde?

Svar: Om frukter ramlar av från ett träd, kan det bl.a. bero på dålig pollinering. Det kan ha skett genom att blommorna eller fruktämnena har skadats av frost. Det kan också bero på torka eller att det har blåst kraftigt.

 

Blomsterbuskar

Jag vill gärna läsa om blommande buskar lämpliga att ha i en mindre trädgård. Dessutom en fördel om de blommar olika tider på året och passande tillsammans.

 

Svar angående buskar: Dvärgsyren på stam får många lilafärgade blommor i juni-juli. Buskhypericum blommar med vackra gula blommor i juli-september. Japansk Dvärglönn har ett mycket effektfullt bladverk som både är flikbladigt och mörkrött. Fler förslag på buskar kommer på sida för växttips.

 

Häck i lerjord

Vi har en kraftig lerjord på vår tomt och skall nu plantera en häck. Hur skall vi göra för att den skall växa bra?

 

Svar: Om du har en tung lerjord där häcken skall planteras, bör jorden först bytas ut. Den nya jorden skall vara lucker och för att göra den mer genomsläpplig, kan man även blanda i dräneringsgrus. Man bör undvika att blanda i torv, som kan ruttna om jorden blir för blöt.

 

Blomsterkornell

Jag skulle vilja tipsa om en växt (närmast ett busk-träd) som jag en gång sett i en trädgård i södra Sverige och som är mycket vacker i sin blomning. Den heter Blomsterkornell, tror jag. Samtidigt undrar jag emellertid om man vågar plantera den så långt norrut som i Gävle-trakten?

 

Svar: Den är bara härdig i zon I-II och fryser troligen bort. Man kan dock prova att plantera den på en skyddad växtplants i söderläge, samt att man täcker växten på vintern.

 

Härdiga träd

Jag undrar om du kan ge mig ett tips på vilket träd jag kan plantera i ett varmt soligt läge på tomten. Vi bor i zon 4. Trädet bör vara ca 8 m högt så det ger bra skugga åt huset. Trädet ska planteras ca 5 m från huset och det ska inte ha några rötter som kan angripa avlopp och vatten eller el ledning som går alldeles i närheten.

 

Svar: Här kommer tre förslag på lämpliga träd att plantera i Er trädgård. Rysk Lönn (Acer tataricum) Ett mindre träd med vacker röd höstfärg. Höjden är 5-7 m och det är härdigt i zon I-V. Trivs i sol till halvskugga. Pärlhägg (Prunus grayana) Vacker vitblommande hägg som inte angrips av häggspinnmal. Höjden är 6-9 m och är härdig i zon I-IV. Ullungrönn (Sorbus Dodong) Ett träd med glänsande gröna blad som får vacker höstfärg. Stora vita blomställningar som senare ger röda droppformade bär. Trädet blir 8-10 m och är härdigt i zon I-IV.

 

Lämpliga växter
Jag har en lutande tomt som jag skulle vilja plantera blommor, men vet ej vad. Har lite sol och mycket skugga.

Svar: Vi ger här några exempel på blommande växter, som inte behöver så mycket sol:
Astilbe: Blommar i juli-augusti med vackra spiror i färgerna vit till rött.
Lagerhägg: Vintergrön bredväxande buske med läderartade blad. Blommar i maj-juni med vita blommor.
Doftschersmin: Större buske med vita väldoftande blommor i juni-juli.
Kaprifol av olika arter/sorter: Klätterväxt som blommar med gula till röda blommor under olika tid på säsongen.
Klätterhortensia: Går att använda som både klätterväxt och solitär. Blommar med vita blommor juni-juli.

Måbär
Jag har en häck av måbär och håller den klippt. När jag klipper den så ser den alltid så torr och "bladlös" ut en tid efter klippningen. Jag undrar därför om det är bättre att klippa häcken innan den blommat, alltså tidigare på våren?

Svar: Måbär är en av de växter som grönskar tidigast på säsongen. Det gör att det går mycket bra att klippa den tidigare, då den växt ca 1 dm.  Då har den lättare att bryta nya skott i bladvecken. Sedan får man oftast klippa den en till två gånger till under säsongen, för att den inte skall se ful ut.

 

Stor Lind
Vi har en stor lind, som är c:a 50 år. Den börjar att bli alltför stor. Går det att beskära den så kronan blir mindre? Hur göra?

Svar: Problemet med beskärning av lindar, är att de bildas väldigt mycket vattenskott, under lång tid framåt. Därför är det bättre att göra mindre insatser under flera år. På så vis hinner rotsystemet anpassa sig efter trädkronan, och man får mindre vattenskott.
Allmänt kan man säga att skall man korta in grenar, på görs det på vårvintern. Skall man däremot ta bort vissa grenar, så går det bra att göra det i början av augusti. Då blir det inte så stor chock för trädet och mängden vattenskott minskar.

 

Syrenberså

Jag har en fråga om hur jag skall göra en syrenberså från redan befintliga syrenträd?

 

Svar: Gamla syrenbuskar kan gallras, om man lämnar unga skott kvar som kan växa till.

 

Syrenhäck
Jag undrar om man kan klippa ner en syrenhäck så att den blir mer tät nertill. Och om man kan detta, när ska man i så fall göra det?

Svar: Bästa tiden för att klippa ner en syrenhäck är på vårvintern (februari-mars). Om man inte har för bråttom kan man klippa bort hälften av skotten första året och ta andra hälften nästkommande år. Då blir det inte så mycket rotskott som annars kan vara ett problem vid kraftig nerklippning.

Fläder
För 2 år sedan planterade vi en fläderbuske på våran gräsmatta, men den växer inte och bladen krullar sig, vad kan det bero på? Vi har mycket svartmyror på tomten.

 

Svar: Fläderbuskar trivs att växa halvskuggigt och i en fuktighetshållande och näringsrik jord. Eftersom du skriver att ni har problem med myror så förmodar jag att den står på en ganska torr växtplats. Det är svårt att etablera en fläder på en öppen och torr plats. Prova därför att flytta den nu under hösten till en annan plats med ovan nämnda förutsättningar.

 

 

 

 

 

parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

vattenfilter