Frukt och bärträd

 

Plommon

 

Beskärning

Jag har ett plommonträd, Opal, som nu är inne på sitt 8:e år, och fortfarande har jag varken fått blommor eller frukt på det! Beskär det i november, och tar då 'vattenskott' o knasigt växande grenar, samt beskär de kraftigaste lite , ca 1/3, i längd. Det växer så det knakar o kommer med mängder av nya grenar o blad, men inga blommor! Gör jag något fel i beskärningen? Önskar tips på hur jag ska göra för att öka chanserna till blomning, o därmed frukt, på trädet!

 

Svar: Ju mer man beskär ett fruktträd, desto fler nya skott skjuter det för att återfå balansen mellan rotsystemets storlek och kronan. Blommorna bildas inte på årsskotten, så risken finns att du klipper bort de grenar som är gamla nog att bilda blommor. Klipp bort felriktade grenar och sådana som sitter för tätt, men låt bli att korta in de kraftigaste grenarna. På så vis minskar du den vegetativa tillväxten och förhoppningsvis bildar trädet snart blomknoppar. Generellt sätt tar plommon lite längre tid på sig än tex. äpple, innan de ger frukt.

 

Flyttning av gammalt träd

Vi ska bygga lite på vår tomt där det står ett fint gammalt plommonträd, troligen "Viktoria". Troligen planterat kring 50-talet. Vi tycker det är så synd om trädet går förlorat, går det att flytta trädet till en annan plats i trädgården? Hur gör man bäst då?

 

Svar: Det går troligen inte att flytta så gamla träd. Det skulle vara mycket svårt att få dem att kunna etablera sig på nytt.

 

Kartgallring

Jag har ett plommonträd (Viktoria) som jag planterade för snart 2 år sedan. I år är första året som den bär frukt, men massor av frukt. Grenarna är tunga av alla plommon som växer. Ska man plocka bort en del av dem? Hur mycket? Jag har hört att man utarmar trädet om man låter alla plommonen sitta kvar när trädet är så ungt.

 

Svar: Det är viktigt att man kartgallrar t ex Opal och Viktoria. Gallringen utför i juli och då skall avståndet mellan frukterna vara ca 5-6 cm. Man kan även vid vinterbeskärningen reducera antalet blomknoppar och på så vis behöver man inte kartgallra så mycket under sommaren.

---------------------------------------------------------------------

Äpple

 

Matjordslager

Jag skulle vilja plantera fler äppleträd men matjordslagret är tunt, magert och måttligt dränerat. Det tänkte jag förbättra med ett par lass matjord och mycket arbete men vilken form och storlek har ett äppleträds rotsystem? Hur stor diameter? Samma som kronan, dubbelt så stort? Hur djupt går det? Är det lika djupt ända ut? Med andra ord hur skall jag forma de ”matjordsöar” där jag skall plantera? Som en tallrik, en skål, en bunke, en kastrull? En vanlig planteringsgrop räcker inte långt när trädet förhoppningsvis börjar växa.

 

Svar: Det är mycket bra att man fyller på med riktig matjord vid plantering av fruktträd. Det är även viktigt att jorden är dränerad, så att inte det blir stående vatten. Äppelträd förädlas på grundstammar som inte har så stort rotsystem. Dock bör man fylla på jord, så att det täcker en yta som har en diameter av 3-4 m.

 

Frösådd av fruktträd

Har planterat en kärna från ett äpple, den växer endast på höjden inga sidgrenar alls, men mycket blad på. Jag vill plantera ut den, men är det läge för det nu i september, ska jag kapa av den en bit, den är ca.1 meter hög

 

Svar: Den årliga tillväxten på fruktträd resulterar en gren som första året inte bildar några sidogrenar ett s.k. ”spö”.  Andra året bildas sidogrenar. Detta kan stimuleras ytterligare, genom att man toppa in årstillväxten. Det är lämpligt att plantera ut fruktträdet under hösten. Man bör tänka på att när man sår en kärna, så blir den inte identisk med den sort som kärnan kommer ifrån.

 

Äppleträd i nordost

Kan man plantera ett äppelträd i nordöst (endast tidig morgonsol) Det kanske finns en speciell sort som tål det?

 

Svar: Det är mindre lämpligt att plantera ett fruktträd i nordostläge, där det får liten tillgång på solljus. Även om trädet växer där, så blir frukten oftast liten och angrips lättare av svampsjukdomar

 

Ympning av surapel

För 15 år sedan ympade min man på ett "surapelträd" som fanns på tomten när vi byggde. Sorterna har vi glömt och i alla år har vi besvikna fått konstatera att äpplen var sura och fick gå till älgarna. I år har vi fått stora och jättegoda äpplen, jag tror att det är Gravensteiner. Hur kan det komma sig att vi i år kan äta åtminstone en sort av äpplena?

 

Svar: Det är möjligt att denna sort har tagit lång tid på sig. Sedan är det så att vildaplar, även kallade, fröstammar tar längre tid på sig, innan tiden för bördighet infaller.

 

Äppelträd från kärna

Jag skulle vilja odla ett äppelträd från kärna. Vi har ett riktigt gammalt äppelträd som nu är inne på sina sista år, jag skulle därför vilja så ett likadant.

 

Svar: Man måste ympa sorten för att den skall bli identisk med ursprungsträdet.
Om man sår en äppelkärna, blir det en korsning mellan de två sorter som har pollinerat blomman, och som oftast brukar få en sur smak.

 

Pollinering

Vi får så dåligt med frukt på vårt äppelträd. Kan man pollinera själv med en pensel? Är det värt besväret. Har ingen aning om vilken sort vi har. Kanske det inte kan "självpollineras"?

 

Svar: För att ett äppelträd skall ge rikligt med frukt, så krävs det att trädet pollineras av en annan sort. Denna sort skall ha samma blomningstid som ditt äppelträd. I och med att du inte vet vad trädet heter, så är det säkrast att plantera ett familjeträd med fyra sorter. Då vet man att det finns olika sorter som blommar under hela blomningstiden. 

Ett annat alternativ är att plantera en prydnadsapel, tex Malus John Dowie som är en god pollengivare. Det är inte meningsfullt att pollinera trädet med en pensel. Dålig skörd kan även bero på torka eller näringsbrist.

 

Obeskuret äppleträd

Hur ska man beskära ett äppleträd som är 3 år gammalt och obeskuret från första början?

 

Svar: Det är svårt att ge råd hur man skall beskära ett fruktträd när man inte har sett trädet, men vi kan ge några allmänna beskärningstips.
Börja med att bestämma vilka huvudgrenar som skall bilda stommen i trädet. De skall vara jämnt fördelade, så att trädet får en bra balans. Undvik för spetsiga grenvinklar, eftersom dessa kan medföra att grenarna fläks, när trädet börjar bära frukt.
Välj sedan ut en genomgående topp som växer rakt och med god växtkraft.
Klipp bort inåtgående och korsande grenar. Toppa in årsskotten och se till att snittet läggs vid en utåtgående knopp.
Detta är en väldigt allmängiltig beskrivning, men kan förhoppningsvis vara till någon hjälp.

-----------------------------------------------------------------------------

Päron

 

Doynné du Comice

Vi vill försöka få fram päron av sorten Doynné du Comice. Vi har en stuga på en ö i Mälaren (zon 2) och ska spaljera den på skyddad solig plats. Var kan man få tag i päronet på grundstam för spaljering som passar här uppe (vilken grundstam)? Är det fler päron än Coloree de Juillet som pollinerar det?

 

Svar: För päronspalje används samma grundstam som för päron med stam (stamträd). Normalt används Pyrus communis som grundstam till päron. Pollinering av sorten Doynné du Comice. sker med bl.a. Clara Frijs, Conference, Esperens Herre och Herzogin Elsa.

 

Vildvuxet päronträd

Vi har ett ganska vildvuxet päronträd och undrar hur man sköter ett sådant.

 

Svar: Det är svårt att ge en allmän skötselbeskrivning när man inte vet hur trädet ser ut eller hur gammalt det är. Rent generellt kan man säga, att man skall tunna ut trädkronan. Detta görs genom att klippa bort felriktade grenar som går inåt i kronan och sådana som korsar varandra. Tänk på att inte lämna några grentappar vid beskärningen. Om man har ett äldre träd, kan det vara klokt att dela upp beskärningen på vår och sommarbeskärning. Detta gör att "ingreppet" inte blir så stort vid ett tillfälle, och därmed bildas inte så mycket vattenskott.

 

Gråpäron

Jag har ett Gråpäronträd som är 13 år och som har satt blommor de senaste 2 åren men ej givit någon frukt. Beror kanske på att det ej finnes något annat päronträd i grannskapet. Var kan jag göra för att snabbast möjligt få frukter på mitt träd.

 

Svar: Gråpäron tar drygt 10 år på sig innan de börjar att bära frukt, vilket stämmer in på Din beskrivning. Om det finns andra päronsorter som pollinerar blommorna, så ger de rikligt med frukt. Exempel på sorter som pollinerar Gråpäron är: Clara Frijs, Esperens Herre och Herzogin Elsa. Om man snabbt vill ha ett träd som skall pollinera Gråpäron, så skall man välja Herzogin Elsa. Detta blommar oftast redan 1-2 år efter plantering.

 

Pollinering

Med vilka päronsorter är bör jag komplettera min trädgård med för att få mitt Filip-träd att ge frukt?

 

Svar: Päronsorten Filip pollineras av Göteborgs Diamant, Conference, Pierre Corneille och Esperens Herre.

---------------------------------------------------------

Körsbär

 

Borttagning av körsbärsträd

Jag har ett körsbärsträd som växer som en galning. Jag kan inte ha det kvar och jag vill ta bort det. Efter detta vill jag plantera ett pelarträd på samma plats och jag undrar hur jag gör detta bäst.

 

Svar: På din beskrivning låter det som om ert körsbärsträd är väletablerat. Rotsystemet kan därför vara svårt att få bort. Minsta arbete om trädet står i gräsmattan, är att såga av trädet under jordytan och fylla på med jord och så med gräsfrö. Ev. rotskott som kommer upp klipps då av med gräsklipparen. Plantera det pelarformade trädet en bit ifrån stubben, där det går att gräva. Observera att pelarkörsbär ej bör sättas på samma plats, eftersom jordtrötthet kan förekomma.

 

Problem med fåglar

Jag har ett bigarråträd med massor av kart. När fruktsäsongen kommer är det ju alltid problem med tjyvaktiga fåglar. Finns det något bra sätt att hålla fåglarna borta från de läckra bären?

 

Svar: Det finns många olika knep hur man försöker att skämma fåglar. För mindre träd är det effektivast med finmaskigt nät. Maskerna får max vara 7 cm, och nätet måste sluta helt tätt. En annan metod är att hänga upp vita skivor med svarta ringar (typ piltavla). Då tror fåglarna att detta är rovfåglar och blir skämda. En tredje metod är att hänga upp silverglänsande band i träden. Problemet med dessa metoder, är att de har kort verkningstid. Därför skall man vänta tills bären är nästan helt mogna innan man tar till dem.

 

Sönderbrutet körsbärsträd

Mitt körsbärsträd (friskt, ca 50 år) har skadats under en storm. En kraftig gren har knäckts invid stammen och åsamkat en stor spricka. Vad göra? Räcker det att skaffa ett "tunn-band" och tvinga ihop stammen igen? Sprickan är ca 25 % av stammens tjocklek. Ska skadan behandlas med något ämne för att underlätta läkningen?

 

Svar: Man kan prova att använda ett "tunn-band" för att förstärka trädet, men det kommer troligen inte att växa ihop. Man kan även ta och minska in trädkronan, så att det inte blir så stort vindfång. Detta går bra att göra i början av augusti.
Man bör tänka på att om stammen är så skadad, så kan hela trädet fläka sig vid en storm. Detta kan göra stor skada på människor, bilar och hus.
De olika preparat av sårsalva som finns på marknaden, har bara en kosmetisk funktion och påskyndar inte läkningen av såret.

 

Förädlingsställe på körsbärsträd

Jag köpte ett litet körsbärsträd i helgen och har planterat ut det, nu till
min fråga: längst ner på stammen sitter ett litet sår, som typ en avsågad borttagen gren, ska den delen ligga ovanför jord eller ligga under jordkullen?

 

Svar: Jag förmodar att såret du talar om är trädets förädlingsställe. Längst ner på stammen syns en liten böj och det är just där som man förädlat trädet. Denna böj skall alltid vara ovanför jordytan! Om det inte är det du frågade om (det är svårt när jag inte ser trädet framför mig) så kan det vara ett sår efter en lågt sittande gren på stammen eller ett sår efter ett borttaget rotskott. Som svar på din fråga skall såret vara ovan jord om det sitter ovanför förädlingsstället. Om såret däremot sitter nedanför förädlingsstället gör det inget om det hamnar under jordytan.

--------------------------------------------------------

Övriga frukter

 

Aprikos

Jag har ett aprikosträd i trädgården, den bar tre frukter i år. Men grenverket växer våldsamt, hur klipper jag detta träd. Det växer mot en väggspaljé?

 

Svar: Man lyckas bäst med aprikoser och persikor om de odlas mot en södervägg. Detta gör att frukten mognar fram och att smaken blir god. När man skall spaljera dem, är det bäst att låta grenarna växa som en solfjäder. Beskärningen består av, att man klipper bort grenar som växter in mot väggen eller rakt ut. Detta görs på försommaren, då snittytorna blir små. Övriga skott binds mot spaljén. Fruktsättningen sker på långa fjolårsskott. Klipp därför bort de skott som burit frukt tidigare år. Detta skall göras för att få bra balans mellan den vegetativa tillväxten och fruktsättningen.

 

Valnöt

Vårt Valnötsträd släppte alla sina "nötter" för några dagar sedan. De är ju inte utvecklade ännu, vet ni varför detta skedde?

 

Svar: Om frukter ramlar av från ett träd, kan det bl a. bero på dålig pollinering. Det kan ha skett genom att blommorna eller fruktämnena har skadats av frost. Det kan också bero på torka eller att det har blåst kraftigt.

 

Valnöt

Har ett stort valnötsträd med mängder av nötter. Hur skördar man nu dessa? Hittar inga böcker om valnötsodling mm

 

Svar: Man skall låta nötterna sitta kvar på trädet så länge som möjligt. Ramlar det av några tidigare, så skall man plocka upp dem och lagra dem på en luftig plats. Skall man lagra nötterna under en längre tid, så kan man lägga dem i torr sand.

 

 

 

 

 

 

 

parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

vattenfilter