Image0038

Image0039

 

Checklista vid köp av fruktträd

 

När man står i begrepp att köpa ett fruktträd är det viktigt att först tänka igenom ett antal frågor, som har betydelse för det slutliga valet. Som t.ex:

 • Till vad skall frukten användas? Till sylt och mos, som dessertfrukt eller i bakverk?rdapple

 • När vill man använda frukten? Plommon och körsbär är aktuella under sommaren, äpple och päron kanske senare? - Vid köp av exempelvis äppelträd kan således frågan uppkomma, om det skall vara sommar-, höst- eller vinterfrukt?

 • Har man över huvud taget lagringsmöjligheter för vinterfrukt?

 • I vilken klimatzon skall trädet planteras?
 • Finns det andra träd som kan pollinera trädet.

 • Vilka förutsättningar är det där trädet skall planteras? Ogynnsamma växtbetingelser ger ofta ett försvagat träd, som lättare angrips av sjukdomar och skadedjur!

  Undvik därför växtplatser med:

  • Otillräckligt matjordsdjup pga av underliggande berg eller dylikt.
  • Kompakta markförhållanden, t ex pga tunga maskiner vid byggnationen.
  • Dåligt dränerad mark.
  • För torr mark.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter