Gräsmatta

 

Finare gräsmatta

Jag undrar vad jag kan göra för att få gräset att växa bättre på min gräsmatta. Gräsmattan är väldigt torr, jag har försökt att köra med vattenspridaren men det blir inte bättre.

 

Svar: För att gräset skall växa bra, krävs att det finns tillgång till näringsämne och vatten i lämpliga mängder. Man bör även kalka gräsmattan tidigt på våren, så att jorden har rätt pH-värde. Om det inte är det, så kan inte gräset ta upp näringsämnena. Det kan även vara bra att köra med en vertikalskärare, som river upp mossan och ger luft till rotsystemet.

 

Mossa

Går det bra att lägga mossan man rivit upp ur gräsmattan i komposten? Riskerar man att sprida mossan med kompostjorden sedan eller?

Svar: Det går bra att lägga mossa i komposten. När komposteringen sker, så förmultnar mossan och kan därför inte sprida sig med kompostjorden. Det måste dock ha skett en riktig kompostering, så att det bara är jord som återstår.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter