foradling

 

Image0038

Image0039

 

Grundstammar

 

Så gott som alla äppleträd som säljs i Sverige är förädlade på klonstammar. Det innebär att dessa är vegetativt förökade varvid de får samma egenskaper som ursprungsplantan. Man använder inga vildaplar, då dessa ger mycket stora träd med sen bördighet. Undantaget gäller dock om träden är avsedda för ett utsatt läge i norra Sverige, då fröstammar har den bästa härdigheten

 

MM106

är en av de mest använda av grundstammarna. Den är framtagen i England men har ändå god härdighet i det svenska klimatet och räknas till de medelstarkt växande. Fördelen är att den har en tidig bördighet, vilket betyder att den kan ge frukt ett till flera år tidigare än om samma sort varit förädlad på t ex grundstammen A2 (se nedan). Den har även förmågan att behålla en god tillväxt under torrare förhållanden, vilket innebär att trädet inte stannar av i växt för att sedan få svårt att starta under torra sommarmånader.

 

MM111

är en något mer starkväxande typ av grundstam än MM 106. Denna egenskap kan vara en fördel för fruktsorter som annars är mer svagväxande. Trädet får en god vinterhärdighet och även en bra förankring i marken.

 

A2

är en grundstam som är framförädlad på Alnarp i Skåne. Den mognar av (förbereder sig för vintern) tidigare på hösten och har därför en bättre härdighet än sorterna MM 106 och MM 111. Fruktsorter som i sig själva har god härdighet och som är förädlade på A2 kan planteras långt upp i norra Sverige. Dock har denna grundstam en senare bördighet jämfört med MM-stammarna. Den har däremot en mycket god förankring i jorden.

 

Grundstammar till plommon

Grundstammar till plommon, körsbär och päron är oftast fröförökade.

Här används huvudsakligen fröstammar av körsbärsplommon (Prunus cerasifera).Träden, som blir starkväxande och har en relativt bra vinterhärdighet, ger en god avkastning men bördigheten är istället något senare.
Denna grundstam bildar rotskott, och det är viktigt att dessa skott tas bort, så att de inte tar näring från fruktträdet.


 

Grundstammar till körsbär

Till körbär används mestadels fågelbär (Prunus avium). Detta är en fröförökad grundstam som ger större träd, men med bättre härdighet.

 

Grundstammar till päron

Här används frö från vildpäron (Pyrus communis). Dessa ger kraftigväxande träd med god vinterhärdighet. En nackdel är dock att bördigheten inträder senare.

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

  

 

vattenfilter