Aktuellt i juli

 

Bladlöss

Nu när värmen kommer på allvar ökar även angreppen av olika skadedjur kraftigt. En grupp, som på kort tid orsaker särskilt stor skada, är olika arter av bladlöss. 

Bladlöss utsöndrar i de flesta fall en sockerhaltig lösning, s.k. honungsdagg, som uppskattas av myror. I denna sockerlösning etablerar sig även sotdaggsvampar, som ger en svart beläggning på bladen.

Två arter av bladlöss, som ofta drabbar våra trädgårdar är rosenbladlus och körsbärsbladlus.

 

Rosenbladlusen sätter sig i toppen på de unga rosenskotten och suger där ur växtsaften.

Även körsbärsbladlusen placerar sig i toppen av skotten. Vid dessa angrepp rullar emellertid körsbärsträdets blad ihop sig, vilket i hög grad försvårar bekämpningen.

Om man skall spruta med såplösning, måste man nämligen dessförinnan rulla upp varje blad, för att kunna träffa skadegörarna. Bekämpar man inte ett angrepp av körsbärsbladlusen, så hejdas trädets tillväxt och alla angripna toppar får ett förkrympt utseende.

 

Näringstillförsel

Man kan ha som riktmärke, att de flesta växter bör få extra näring tre gånger under en växtsäsong. Det är då oftast bättre att ge en mindre mängd näring flera gånger, än att endast ge en gång och då för mycket.

En första giva är aktuell i mitten eller slutet av mars, gärna i samband med snösmältningen.

I mitten av juni är det lämpligt att ge den andra givan, medan den tredje och sista skall ges i mitten eller slutet av juli. Observera dock att, om man ger gödselmedel, särskilt med högt kväveinnehåll, alltför sent på sommaren, så hinner växterna inte avmogna  och kan då lätt frysa bort under vintern.

Kom även ihåg att ge de överblommade lökväxterna gödning, så blir blomningen rikligare.

 

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter