Klätterväxter

 

Vildkaprifol

Jag har en vildkaprifol på min balkong i en stor kruka. Först hade den väldigt många bladknoppar men nu ser det ut som om dom nedersta börjar torka bort. Den har fått bra med vatten. Kan det vara så att krukan är för liten? När ska bladen slå ut på den? Tacksam för skötselråd.

 

Svar: Kaprifoler brukar med tiden bli lite glesa nedtill och grönska i topparna. Med några års mellanrum kan det vara idé att klippa ner dem. Detta skall göras tidigt på våren och därför är det bäst i ditt fall att vänta till nästa vårvinter. Vattna och gödsla rikligt under växtsäsongen, eftersom jordvolymen är begränsad. Täck krukan vintertid, så att inte rötterna fryser.

 

Clematis

Jag har en Clematis vitalba som jag planterade förra våren, den växer bra men inte en enda blomma...

 

Svar: Normalt brukar Clematis blomma första året, men ibland behöver de växa till sig, innan den börja blomma. Den vill ha god tillgång på vatten och näring.

 

Clematis

Vad gör jag med en Clematis som jag planterade intill en rönnsumak för att den skulle klättra så fint och fylla rönnsumaken med blad när den fortfarande var kal, men som nu klättrar men ger inte en blomma! Vill den upp i ljuset för nu har ju rönnsumaken blad så vid stammen är det kanske lite mörkt. Det är en vit, lite senblommande sort. Kan man flytta en Clematis som är 3 meter hög men inte så utbredd ännu?

Svar: Det går bra att plantera om clematis som har växt några år på en växtplats. Det är viktigt att man får med en jordklump, när man gräver upp växten. Bästa tiden att flytta en clematis, är tidigt på våren och det skall göras innan den börjar grönska.

 

Kiwiplanta

Jag har en Kiwiplanta som har växt till sig och behöver flyttas. När skall det göras och behöver den beskäras?

 

Svar: Alla lövfällande buskar bör helst flyttas under höst, vinter eller tidig vår dvs. oktober-mars. Då är växterna i vila och avdunstningen blir liten. Växterna kan även omgående börja rota sig på den nya växtplatsen. Detta sker under hela den tid, då marken inte är tjälad. Normalt behöver man inte beskära den, för att kunna flytta den. Man kan dock ta bort några enstaka grenar, och de sitter för tätt.

 

Humle

Jag bor i Umeå och har i år planterat humle i en stor kruka på balkongen. Vill gärna att den ska klara vintern. Ska jag isolera krukan (och i så fall hur) eller kan den stå på min vind där det är i princip rumstemperatur och ska den i så fall vattnas? Skulle vara mycket glad över ett svar, jag har släpat med mig humlen enda från Boden!

Svar: Den bästa och lättaste övervintringen, är att gräva ner plantan i någon rabatt. Sedan återplanterar man den tidigt på våren i sin kruka.
Står den på en rumstempererad vind, kan man få problem med att den börjar växa för tidigt på våren.

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

  

 

vattenfilter