Korsord

Här kan du lösa korsord med växtnamn.

 

Förklaring av de knappar som finns i korsorden

 

Återgå - Ångra sista bokstaven.

Visa bokstav - Rätt bokstav visas.

Visa ord - Rätt ord visas.

Lösning - Visa rätt lösning.

 

För att kunna visa använda sudoku och korsord, behöver Java vara installerat på din dator. Det kan kostnadsfritt installeras från www.java.com

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter