Aktuellt i maj

 

Maj är kanske den finaste tiden på året, då växtligheten börjar grönska på allvar i stora delar av landet. Varje år blir man dock lika överraskad, när de första växtskadegörarna dyker upp. Det är nu som du har möjlighet att påverka skadeangreppen genom att aktivt leta där problemen brukar uppträda. Håll ögonen öppna efter t.ex. liljebaggar – de lackröda skalbaggarna som äter hål i liljebladen. Likaså kan de ljusgröna vinbärsbladen få besök av bladlöss! Ibland kan de vara svåra att hitta, men de röda bucklorna på bladen talar sitt tydliga språk om att det finns objudna gäster.

 

Det kan vara klokt att investera i en lite dyrare ”tryckspruta”, med ett längre munstycke, som även medger, att man kan pumpa upp ett högre tryck. Denna typ av spruta är mycket lämplig att använda till t.ex. såplösning. Spruta bladens undersidor och var noga med att träffa insekterna. Upprepa med 3-4 dagars intervall, eftersom nya individer föds snabbt. Behandling i solljus bör undvikas, då detta kan ge brännskador på bladen.

 

Det är inte bara önskvärda växter som växer upp på våren, utan även ogräs. Försök att rensa undan detta så fort som möjligt, innan det hinner börja bilda frö.

När man rensar, kan man ta vara på de perenner som har självsått sig och som gömmer sig bland ogräset. Julros, gul nunneört, lungört, gullviva och olika vårlökar, som scilla och vintergäck, är exempel på växter som nu börjar visa sina första karaktärsblad. Om växtplatsen inte är den bästa, kan småplantorna skolas i krukor för senare utplantering på annan plats. Men glöm inte att vattna ofta! Småplantor torkar annars snabbt, eftersom de saknar ett tillräckligt välutvecklat rotsystem.

 

Beskärning av rosor / Barkfläcksjuka

Ett bra riktmärke för nedklippning av rosorna, är när björkens blad blivit stora som musöron. Man klipper då ner rosornas fjolårskott, så att endast tre till fyra levande knoppar återstår per gren. Även döda och skadade grenar skall bort. Detta gäller främst polyantharosor, medan något andra regler gäller för busk- och klätterrosor.

På dessa klipper man bara bort döda och skadade grenar, samt glesar ur busken om den har blivit för tät. Det är viktigt att samtidigt vara uppmärksam på en svampsjukdom som angriper just rosor och som heter barkfläcksjuka.  Den bildar mörka fläckar med röd kant i barken på skotten. Om fläckarna blir så stora att de omringar skottet, dör oftast den del som finns ovanför skadan. Angripna grenar skall därför klippas bort och brännas. Denna svampsjukdom är mer allmänt förekommande på klätterrosor, eftersom dessa i allmänhet inte klipps tillbaka lika kraftigt.

                                           

Hagtornsrost

Under våren har Hagtornsrosten sin smittspridningsperiod. Hagtornsrost är en svampsjukdom som ger skrovliga förtjockningar på Hagtornens blad, frukter och unga grenar. Denna svampsjukdom värdväxlar med vanlig En, där den nu på våren bildar gelérost.  Värdväxling innebär att svampen måste ha tillgång till både Hagtorn och En för att kunna fullfölja sin livscykel. Gelérosten bildar gulbruna, geléartade och trådlika tungor och det är genom dessa som smittspridningen sedan sker tillbaka till Hagtornen.

 

 

Delning av perenner

Våren är ofta en lämplig tidpunkt att dela och flytta perenner. Vissa sorter, som t.ex. höstanemon, bör helst planteras på våren för att kunna etablera sig bäst. Delade plantor växer till snabbt, och bildar vanligtvis kraftiga exemplar på bara en säsong. Då ursprungsplantan ibland kanske inte är så stor, att den går att dela, kan man istället ta s.k. basalsticklingar. Dessa sticklingar skall tas, då de nya skotten på moderplantan nått ca 5-10 cm.  Börja med att krafsa bort jorden så att plantans bas friläggs. Skär försiktigt loss ett av skotten med tillhörande rotdel. Plantera den sedan i en kruka och vattna omsorgsfullt. Snart bildas då nya små rötter. När plantan rotat sig, går det bra att plantera ut den på en lämplig växtplats.

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

  

 

vattenfilter