Aktuellt i mars

 

Näringstillförsel

Man kan ha som riktmärke, att de flesta växter bör få extra näring tre gånger under en växtsäsong. Det är då oftast bättre att ge en mindre mängd näring flera gånger, än att endast ge en gång och då för mycket.

En första giva är aktuell i mitten eller slutet av mars, gärna i samband med snösmältningen.

I mitten av juni är det lämpligt att ge den andra givan, medan den tredje och sista skall ges i mitten eller slutet av juli. Observera dock att, om man ger gödselmedel, särskilt med högt kväveinnehåll, alltför sent på sommaren, så hinner växterna inte avmogna  och kan då lätt frysa bort under vintern.

Kom även ihåg att ge de överblommade lökväxterna gödning, så blir blomningen rikligare.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter