Aktuellt i oktober

 

Plantering av vedartade växter

Oktober är en lämplig tid att plantera träd och buskar. Trots att växterna då tappar sina blad, är rotsystemet fortfarande aktivt. Om man planterar en vedartad växt på hösten, så får den normalt en till tre tjälfria månader på sig att rota sig, innan den åter grönskar. Planteras den istället t.ex. i mitten av maj månad, krävs det betydligt mera vattning och skötsel.

 

Vedartade växter säljs i olika storlekar och kvalitéer. Detta är viktigt att tänka på, när man jämför priser. Man bör även tänka på att växten skall ha rätt proveniens – ursprung. Som exempel kan nämnas, att om växten härrör från ett frö som skördats från ett träd i Mellansverige, så har detta bättre förutsättningar att klara klimatet i vårt land, jämfört med om man skördat fröet från ett träd i Norra Tyskland.

 

Växterna kan levereras som barrotade, krukodlade, med klump, med ”fuskklump”, eller inpåsade. Här följer en förklaring av de olika begreppen.

En barrotad växt, levereras utan någon jord kring rötterna. Här måste man då vara särskilt noga med att skydda rötterna mot solljus, vind och kyla, som annars på kort tid kan skada eller till och med döda dem. Observera, att om barrotade växter inte kan planteras omgående på sin tänkta växtplats, bör de tillfälligt jordslås!

 

För att skydda de barrotade växternas rötter, levereras dessa ofta förpackade i plastpåsar med torv. Det kallas då att växten är inpåsad.

 

Om växterna däremot är odlade i påsar eller krukor, så säger man att växterna är krukodlade. 

Växter som är odlade i en plantskola och som sedan grävs upp med den ursprungliga jorden runt rötterna, levereras med klump. Fördelen med denna ”riktiga” klump, är att växtens fina sugrötter förblir oskadade i jordklumpen och att växten därmed etablerar sig snabbare!

 

Om en barrotad växt förpackas i en nätpåse med torv, utan sin ursprungliga jord, säger man att växten levereras med fuskklump.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter