Image0038

Image0039

 

Så här förökas ett fruktträd med okulering

 

Första året

Image0018

 

På våren planteras grundstammarna i en lucker och näringsrik jord. Där kan de sedan rota sig och växa till under odlingssäsongen.

 

Det är viktigt att de får god tillgång på vatten och näring.
 

I månadsskiftet juli-augusti, när saven gör att barken lätt släpper från stammen, sker så förändlingen. Det kallas att man okulerar fruktträdet.

 

 Man skär då ut en knopp s k "öga" (1)

 

 

 

 

 

 

 

Image0019

 

 

 

 

 

 

 

Därefter tar bort den vedbit som blir kvar på baksidan, s k "gaffel" (2)

 

 

 

 

 

 

 

Image0020

 

 

 

 

 

 

På grundstammen skär man ett T-snitt så att barken kan friläggas.

 

 

 

 

 

 

 

Image0021

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter förs ögat in under barken, som bör sluta till så tätt som möjligt.

 

 

 

Image0022

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen sätter man på en gummihätta för att skydda ögat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid förädlingsarbetet används en speciell okulationskniv som är mycket vass och försedd med en friläggare för barken.

 

Image0023

 

Efter det att okulationen är utförd är det viktigt att det är en hög medeltemperatur som gör att ögat snabbt växer fast. Efter några veckor ser man om resultatet är lyckat.

 

 

 

Andra året

Image0024

 

 

Tidigt på vårvintern klipps grundstammarna ner. Snittet läggs ovanför ögat. För de okulanter (förädlingar) som inte tagit sig sker en omympning.

 

De vildskott som kommer från stammen tas bort och det förädlade skottet som sedan bildar stammen, binds till en bambukäpp. Detta kallas ett spö.

Beroende på växtslag och sort varierar tillväxten med mellan 1-2,5 meter under denna säsong.
Om trädet skall odlas i kruka, tas spöet upp sent på hösten och planteras i kruka under vintern.

 

 

 

 

Tredje året

 

Image0025

 

 

 

 

På vårvintern toppas spöet till lämplig höjd, så att stammen blir ca 80-100 cm (spöet står till vänster om trädet).

 

Under vår och sommar växer grenarna ut och bildar en krona och i augusti är trädet färdigt att plantera i trädgården. Även under denna säsong är det mycket viktigt att det finns god tillgång på vatten och näring.

 

 

 

 

 

 

 

parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

vattenfilter