Image0028

Image0037

 

Rhododendronmjöllus  (Dialeurodes chittendeni)

 

Image0030Mjöllöss eller vita flygare angriper huvudsakligen växter som odlas i växthus. Utomhus förekommer, en speciell art som enbart angriper rhododendron (se bild).

 

Såväl larven som den färdigutvecklade mjöllusen, vilka båda oftast håller till på bladens undersida, gör att dessa missfärgas genom sina sugskador. Insekternas exkrementer utgörs av en klibbig, sockerhaltig lösning, s.k. honungsdagg. Honungsdaggen blir i sin tur en bra grogrund för sotdaggsvampar, som bildar en svart beläggning på bladen, s.k. sotdagg.

 

De millimeterstora fullbildade insekterna är vita, vaxpudrade och fjärilsliknande och kallas därför ofta för vita flygare. Om man stöter till ett blad, flyger de iväg för att senare återkomma. Mjöllusens utveckling påskyndas av värme.

 

 

 

 

 

 

Motåtgärder

Vid mindre angrepp kan man använda växtvårdspreparat eller blanda en egen såplösning. Tag ca 0,5 dl såpa till 1 liter vatten. Denna behandling måste upprepas i avsikt att bekämpa också de nya generationer som kläcks. Såpan täpper till andningsorganen, varvid individerna kvävs. Däremot har den ingen effekt på äggen. Eftersom skadedjuren oftast uppehåller sig på bladets undersida, är det särskilt vikigt att spruta där för att uppnå god effekt.

Bekämpning kan också utföras med godkända produkter avsedda för skadeinsekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter