Image0028

Image0037

 

Rödvårtsjuka (Nectria cinnabarina)

 

Image0031En allmänt förekommande svampsjukdom, som ofta upptäcks under fruktträdens beskärningstid, är rödvårtsjuka. Den visar sig som runda tegelröda fruktkroppar, vilka ofta sitter tätt samlade på döda skott och  grenpartier. Även veden i anslutning till de angripna partierna blir mörkfärgad och senare brun.

 

Svampen angriper förutom fruktträd även lind, lönn och hästkastanj, men också vinbärsbuskar och ett flertal andra buskar och träd kan drabbas.

 

Rödvårtsjuka är en s.k. sekundär skadegörare, vilket förklaras av att svampen angriper just döda eller försvagade grenpartier. Sådana kan t.ex lätt uppkomma genom felaktig beskärning, där man lämnat kvar grenstumpar, som på fackspråk kallas "tappar".

 

Bäst undviker man denna svampsjukdom genom att vara mycket noggrann och utföra själva beskärningen på ett korrekt sätt! Det är särskilt viktigt att avlägsna alla angripna växtdelar.

 

 

Störst motståndskraft mot angrepp får växten om man ger den goda tillväxtförhållanden, såsom t.ex. rätt mängd vatten och näring.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter