Image0002  Image0010

 

Gör en sälgpipa!

 

Förr i tiden var det vanligt att barnen gjorde rönn- eller sälgpipor att blåsa i på försommaren. Att man gjorde det just under denna tid berodde på savstigningen.

(Saven är ”vätskan” som stiger upp i träden på våren så att bladen kan slå ut).

Under denna period lossar barken lättare.

Det är alltså vid den tid då träden börjar grönska som det är dags att göra sin sälgpipa, vilket kan variera beroende på var du bor.

Image0005

 

 

 

 

Sälgpipan består av ett munstycke och en käpp av varierad längd som man rör in och ut så att olika toner uppstår.

 

Be någon vuxen om hjälp, eftersom man behöver en vass kniv för att göra sin flöjt! Tänk också på att man inte får bryta kvistar i naturen hur som helst.

 

Börja med att välja en fingertjock, kvistfri grenbit som är ca 15 cm lång.

 

 

 

 

 

 

 

Image0006

 

 

 

Gör ett snedställt jack in i pinnen ca 2 cm från pinnens topp.

Skär ett snitt runt pinnen 3 cm nedanför det tidigare skurna snittet. På så vis blir munstycket ca 5 cm långt.

 

 

 

 

 

Image0007

 

 

 

 

 

Toppen på munstycket, där man skall blåsa, skärs av snett.  Från sidan ser sälgpipan ut så här.

 

Knacka försiktigt med knivskaftet på munstyckets bark och lirka och vrid försiktigt loss barkstycket.

 

 

 

 

 

Image0008Skär av de yttersta 2 cm av den barklösa pinnen ovanför det snedställda snittet. Gör ovansidan plan på den lilla biten och sätt försiktigt tillbaka den i munstycket, d.v.s. i barkröret.

 

Sätt nu försiktigt ihop sälgpipans munstycke och käpp. Blås samtidigt som du rör käppen fram och tillbaka inuti munstycket och nu uppstår olika toner.

 

 

 

 

 

 

 

parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

vattenfilter