Aktuellt i september

 

”Vattenskott”

Ett problem vid trädbeskärning under vinterhalvåret, är att träden får en obalans mellan trädkrona och rotsystem. De försöker då gärna kompensera detta genom att skicka ut ett stort antal nya skott, s.k. "vattenskott”. Dessa kan ibland bli till ett så stort problem, att själva beskärningsarbetet i huvudsak måste koncentreras till att enbart klippa bort dessa vattenskott.

 

Ett bra sätt att bryta denna onda cirkel är att klippa bort vattenskotten redan under den sk. JAS-perioden. JAS är en förkortning för månaderna juli, augusti och september. Träden är då fortfarande i växt och kan lättare omfördela sin växtkraft från de avklippta grenarna till de kvarvarande.

 

En annan fördel med att klippa bort skotten på hösten är att det är just då som trädens stamtjocklek ökar och samtidigt snabbt kan ”valla” över de sår, som uppkommit vid beskärningen.

 

Observera dock att denna höstbeskärning endast gäller borttagning av skott och mindre grenar! - Vill man däremot klippa in större grenar, bör detta ske under vintern.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter