Växtförökning

 

Ympning

Jag vill gärna försöka mig på att ympa in ett par tidiga äppelsorter på en vildapel. T ex Astrakan Gyllenkrok och Oranie. Kan ni ge råd om detta och ev. tala om var jag får tag i ympkvistar?

 

Svar: Det enklaste är att fråga i ett välsorterat Garden Center. De brukar kunna ta hem ympris till försäljning.

 

Frösådd av fruktträd

Har planterat en kärna från ett äpple, den växer endast på höjden inga sidgrenar alls, men mycket blad på. Jag vill plantera ut den, men är det läge för det nu i september, ska jag kapa av den en bit, den är ca.1 meter hög

 

Svar: Den årliga tillväxten på fruktträd resulterar en gren som första året inte bildar några sidogrenar ett s.k. ”spö”. Andra året bildas sidogrenar. Detta kan stimuleras ytterligare, genom att man toppa in årstillväxten. Det är lämpligt att plantera ut fruktträdet under hösten. Man bör tänka på att när man sår en kärna, så blir den inte identisk med den sort som kärnan kommer ifrån.

 

Ölandstok

Jag skulle vilja ha ett råd om hur man klipper och sätter sticklingar på en ölandstok?

 

Svar: Ölandstok blir fina om man klipper ner dem helt under vårvintern. Gamla exemplar kan annars lätt bli risiga. Det vanligaste förökningssättet är att använda örtartade sticklingar (årstillväxten) i juni månad. Buskarna skall vara saftspända (uppvattnade och spänstiga) när sticklingarna tas. Använd inte den yttersta delen av årsskottet, eftersom den är för vek och vissnar lätt. Sticklingarna bör vara 5-10 cm. Tag av de nedersta bladen, eftersom de annars ruttnar lätt när de kommer i kontakt med den blöta jorden. Det är vikigt att luftfuktigheten är hög i början innan rötterna har bildats. I annat fall vissnar sticklingarna lätt. Jordtemperaturen bör ligga runt 20 C för att rotningen skall ske så snabbt som möjligt.

 

Pilsticklingar

Vi ska plantera pil på min förskola, har tänkt göra en koja och ev. en pilallé. Är det någon som har tips och erfarenheter?

 

Svar: Om pilen planteras i gräsmatta skall man se till att ha öppen jord runt plantorna. I annat fall tar gräset det vatten som plantorna behöver. Se till att jorden är lucker så att rotningen underlättas. Sätt pilsticklingarna i vatten innan plantering, så att de är ordenligt saftspända. Vattna och gödsla grundligt under etableringsåret.

 

Ympning

Jag har ympat in Granvensteiner i en vildapel, men den ger ingen frukt. Ympens grenar är även fårande på vissa ställen. Vad kan detta vara?

 

Svar: Det kan bero på att trädet har haft en svag utveckling p.g.a. näringsbrist eller sjukdom. Detta gör att trädets förmåga att bilda frukt har fördröjts. Man bör såga bort de grenar som härstammar från vildapeln. Detta gör att de ympade grenarna utvecklas bättre. Gravensteiner kan ibland drabbas av fårade (insjunkna) grenar, vilket kan leda till minskad skörd. Orsaken till fårade grenar är okänd, men överförs till trädet via ympning.

 

Grundstammar

Gick i våras en kurs i ympning av fruktträd och har fått smak för det. Men var beställer man grundstammar i mindre mängd än 25 st av varje sort och storlek?

 

Svar: Det är svårt att hitta någon som säljer mindre antal av grundstammar. Man kan hitta rotskott som växer upp under fruktträden. Dessa kan man gräva upp och använda till grundstammar.

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

  

 

vattenfilter