Aktuellt under vinterhalvåret

 

Smittspridning av svampsjukdomar

 

Under vintern, då växterna fortfarande är i vila, har tyvärr en del svampsjukdomar sin smittspridningsperiod. Här följer några tips, som kan vara bra att tänka på.

 

Passa gärna på, att i samband med beskärning av fruktträden, plocka ner de frukter som föregående säsong angreps av fruktmögel (Monilia fructigena). Angripna frukter hänger kvar i trädet över vintern. Dessa kommer i samband med vårens blomning att sprida sina sporer, som på nytt smittar det kommande årets frukt.

 

Vid beskärning bör man vara noga med att klippa bort grenar som är angripna av fruktträdskräfta (Nectria galligena) och rödvårtsjuka (Nectria cinnabarina) och därigenom minska risken för fortsatt smittspridning.

De angripna växtdelarna som man får vid beskärning eller när man plockat ner fruktmumierna, bör noga tas om hand, så att inte smittspridningen fortsätter. Grenar och ris skall inte läggas i en öppen kompost, utan skall brännas eller forslas bort. Angripna fruktmumier kan läggas i en täckt varmkompost.

 

 

 

 

 

 

 
parkprogram
 

 

nyhetsbrev

 

 

vattenfilter